Татковците често често се соочуваат проблеми при смирувањето на бебињата кога мајката не е дома.

Овој родител од САД си нашол интересен начин за смирување нанеговата ќеркичка.

Слушајќи ги врисоците на таткото, девојчето зачудено престанува да плаче.