Невработеноста во Македонија станува сериозен проблем. Речиси 50.000 невработени биле регистрирани во Агенцијата за вработување од почетокот на 2020 година што е навистина загрижувачки.

“Толку висока невработеност сме немале осум години, од 2012 година. Речиси 50.000 повеќе невработени се регистрирани во Агенцијата за врабтување од почетокот на годината.”

“Сега наградното прашање. 50.000 лица за македонски стандарди ви е големина на еден средно голем град. Зошто нема социјално незадоволство, првенствено од овие 50.000 луѓе што изгубиле работа?” – Стои во постот на Здравко Савески.

Најчитани вести