Во нашата редакција се јавија неколку читатели да не известат дека по селата и помалите места низ Македонија СДСМ делат флаери, отпечатени на принтер, наводно препорака од ВМРО ДПМНЕ до нивните гласачи да гласаат за број 14 И ДА ГО ШКРТНАТ ЗБОРОТ СЕВЕРНА пред Македонија...

Ова е диоверзија на СДСМ кон гласањето и доведување во заблуда на гласачите што е и законски прекршок за кој по изборите ќе треба да се одговара. Ова е обид на СДСМ гласчиките ливчиња на кои ќе се гласа за ВМРО ДПМНЕ, ако се шкртне Северна - ДА СЕ ПРОГЛАСАТ ЗА НЕВАЖЕЧКИ и гласовите да не се бројат. Надеж им е дека во селата и помалите места што е можно поголем број луѓе да наседнат на оваа диверзија.

ИСПРАВНО Е: Заокружете само број за кој гласате - И НИШТО ДРУГО НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПИШУВА, ШКРТА ИЛИ ДОПИШУВА НА ГЛАСАЧКОТО ЛИВЧЕ за вашиот глас да биде важечки.

Вака изглед обидот за измамата на гласачите:

 

 

Најчитани вести