Ако некој подготвува добар сајт, пред се за вести, забава, продажба, корпоративен или информативен, на самиот старт мора да одбере и добар, лесен за памтење и асоцијативен домен како и функционален сервер. Се друго е - потоа и променливо.

Ова се домени кои можат да се купат и се најдобри за презентација пред читателите:

Media.mk се нуди како пакет во сите три екстензии, варијанти, па на која било од нив да ве бараат ќе дојдат до главниот домен media.mk, а никој друг нема да може да земе сличен домен и да ви попречува во препознатливоста и работењето.

media.mk / media.com.mk / медиа.мкд со цена за целиот пакет од 2.000 евра

Start.mk исто така се нуди како пакет во сите три варијанти, 

start.mk / start.com.mk / старт.мкд со цена за целиот пакет од 1.800 евра

Novo.mk исто така се нуди како пакет во сите три варијанти, 

novo.mk / novo.com.mk / ново.мкд со цена за целиот пакет од 1.800 евра

Fotografii.mk исто така се нуди како пакет во две варијанти,

fotografii.mk / fotografii.com.mk со цена за пакетот 1.000 евра

Fotonet.mk исто така се нуди како пакет во две варијанти,

fotonet.mk / fotonet.com.mk со цена за пакетот 1.000 евра

Profoto.mk исто така се нуди како пакет во две варијанти,

profoto.mk / profoto.com.mk со цена за пакетот 1.000 евра

Vesnici.mk се нуди како пакет во две варијанти,

vesnici.mk / vesnici.com.mk  со цена за пакетот 1.000 евра

Ekspres.mk

ekspres.mk / ekspres.com.mk  со цена за пакетот 1.000 евра

Denes.com.mk  со цена од 600 евра

Секој експерт кој се знимава со сајтови, нивниот дизајн, промет и употреба тври дека првиот чекор на препознавање и влијане е назив на доменот и стабилност на сајтот, се друго е само надградба. Доброто име на доменот потврдено зголемува интерес, памтливост на брендот и читаност на секој сајт и со тоа значително го намалува понатамошниот трошок при употреба на сајтот.

Контакт за домените кај овластено лице Александар Трајаноски 

[email protected] / тел. 078 833 936

 

Најчитани вести