Федералната влада донесе одлука да ја следи препораката на Европската комисија и да ги продолжи постојните ограничувања на патувањето за сите несуштински патувања од трети земји кон Сојузна Република Германија, со цел понатаму да спречи ширење на коронавирус.

Како и другите европски земји, Германија ќе продолжи да ги применува патничките ограничувања во Шенген-зоната, донесени на 17 март 2020 година од шефовите на држави и влади на ЕУ, до 30 јуни 2020 година.

Во согласност со сè уште применливата наредба од Федералното Министерство за внатрешни работи, согласно член 14 (6) од Шенгенскиот граничен кодекс – патните ограничувања експлицитно не важат за следните категории лица:

– Државјани на трети држави со долгорочно право на живеење во земја-членка на ЕУ и / или споменати земји споменати погоре (дозвола за престој или долгорочна виза, на пр. За студии или работни цели), под услов тие да се вратат во нивното место на вообичаен престој.

– Државјани на трета земја од есенцијални функции или потреби, кои се дефинирани како што следи во одлуката:

здравствени работници, здравствени истражувачи и професионалци за нега; прекугранични работници, транспортни лица вработени во секторот движење на стоки и други есенцијални сектори дипломати, персонал на меѓународни организации, воен персонал и работници за хуманитарна помош, доколку тие вршат службени должности патници во транзит патници кои патуваат од неопходни семејни причини лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или бараат влез од други хуманитарни причини Германија го продолжи предупредувањето за непотребни туристички патувања во странство за повеќе од 160 земји до 31.08.2008 година

Федералната влада на 10 јуни донесе одлука глобалното предупредување за германските граѓани за патувања за сите земји, освен државите членки на Европската унија, државите поврзани со Шенген и Велика Британија, да го продолжи до 31 август. Глобалното предупредувањето за патување е повик да се избегнат такви патувања колку што е можно. Сепак, тоа не претставува забрана.

На крајот патниците се слободни сами да одлучуваат за своите патувања. Предупредувањето за патување се однесува на патувања од Германија во странство. Ова не вклучува ограничувања за влез во Германија.

Сепак, можно е предвремено отстранување и соодветно прилагодување и ажурирање на предупредувањето за одделни земји, а предуслови за тоа се позитивниот развој на пандемија, стабилен здравствен систем, кохерентни безбедносни мерки за туризам и сигурни опции за излез и враќање од патувањето во државата за кое е наменето.

Измените на правилата за карантин и известување согласно најновите федерални мерки.

Согласно најновите правила Барањата за карантин и известување не се однесуваат на патниците кои влегуваат во Берлин од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија на Велика Британија и Северна Ирска.

За патниците од земја членка на Европската унија, Исланд, кнежеството Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарија или Велика Британија во Берлин, овие регулативи се применуваат и доколку пристигнуваат од земја која има ново заразено број на повеќе од 50 случаи на 100.000 жители во последните седум дена.

Секој што пристигнува со авион, земја или море од земја различна од споменатите – без разлика дали е по директен пат или со транзит- треба веднаш да пристигне во својот стан или куќа или веднаш по пристигнувањето да обезбеди соодветно сместување и да остане таму за период од 14 дена по влегувањето.

За време на карантинот, секој контакт со луѓе кои не се дел од домаќинството треба строго да се избегнува. Покрај тоа, за оние кои се враќаат, постои обврска веднаш да се пријават на одговорниот здравствен орган и да се посочи влезот. Пријавувањето до други тела – матичен лекар, здравствени услуги, итн. – не ја заменува обврската за контакт со здравствениот оддел.

Според уредбата, исклучоци од обврската за домашен карантин се предвидени за следните категории лица:

– кои, од професионални причини, превезуваат други лица, стоки и стоки по пат, железница, брод или авион

– нивната активност ја одржува функционалноста здравствената заштита, вклучително и установи за нега и други критични инфраструктури, јавната безбедност и ред, одржување дипломатски и конзуларни односи, функционалност на правниот систем, функционирањето на народното претставување, владата и администрацијата на сојузната влада, покраините и општините, функционирањето на органите на Европската унија и меѓународните организации.

– кои престојувале надвор од Сојузната Република Германија како дел од нивната работа како вработени во компании за воздушен, бродски, железнички или автобуски превоз или како екипаж за авиони, бродови, возови и автобуси

– кои потекнуваат од земји за кои е утврдено од страна на Институтот Роберт Кох, врз основа на веродостојни епидемиолошки наоди дека се чини дека има мал ризик од инфекција за поединецот.

– кои влегуваат во федералната територија најмалку три недели работа (сезонски работници), ако, на местото на нивното сместување и нивната активност, се преземат мерки за мерки на претпазливост и мерки на претпазливост поврзани со групата, за да се избегне контакт надвор од работната група, во рамките на првите 14 дена по нивното пристигнување, како и напуштање на сместувањето само за извршување на нивната активност.

Работодавците го пријавуваат почетокот на работата на одговорниот здравствен орган и ги документираат преземените мерки.

Мерките се носат на покраинско ниво и се во принцип во најголем дел идентични.

Најчитани вести