Владата го усвои првиот дел од Националниот акциски план за интеграција, со кој уште во земјата на потекло се утврдуваат начелата за успешно интегрирање на идните доселеници во Германија.

Недостигот од стручна работна сила се смета за еден од најголемите деловни ризици во Германија. Од таа причина, владата планира да го унапреди процесот на доселување на квалификувани работницимеѓу другото со понуда на јазични курсеви и информативна работа во земјите на нивно потекло и транзитните држави.

Наша цел е уште пред доселувањето да ги поставиме смерниците на интеграцијата“, изјави сојузната ополномоштеничка за интеграција, Анете Видман-Мауц, откако владата во средата го усвои првиот дел од Националниот акциски план за интеграција, чија цел е Германија да стане атрактивна цел за стручњаците.

Во усвоениот документ стои:

Уште пред потенцијалните доселеници да донесат одлука да дојдат во Германија, треба што е можно поопсежно да бидат информирани и запознати за животот во земјата“. Германија се наоѓа во состојба на конкуренција со други земји околу придобивањето на стручњаците, истакна владиниот портпарол Штефан Зајберт, додавајќи: „Но, ние истовремено сакаме луѓето да не стигнуваат кај нас полни со илузии.“ Во 2015 и во 2016 година кај мигрантите беа присутни делумно „целосно погрешни очекувања“, потенцира Зајберт. Целта е на луѓето да им се потенцира на пример важноста на познавањето на германскиот јазик за идната професионална иднина во Германија, а притоа не станува збор за мерка на одвраќање.

Опозиционата Партија на зелените предвидените мерки ги оценува за недоволни:

„Недостига убедувачка и иновативна сила за позитивно осмислување на доселувањето и интеграцијата“, изјави политичарката од оваа партија задолжена за областа на интеграција, Филиц Полат.

Според неа, конкурирањето за најдобрата работна сила пропаѓа претворајќи се во форма на управен акт. Партијата Алтернатива за Германија изразува сомнеж во идните димензии на недостигот на стручњаци, сметајќи дека во наредните децении ќе дојде до исчезнување на милиони работни места преку процесот на дигитализација.

Тоа е една од причините поради која планираната стимулација на миграцијата на работниот пазар од страна на владата ќе се претвори во миграција во невработеност“, истакна заменичката претседателка на пратеничката група на АфД во Бундестагот, Беатрикс фон Шторх.

Целокупниот Акциски план се состои од пет фази и треба да опфати теми како првична интеграција и вклопување на идните доселеници во новиот живот. Во проектот учествуваат преку 300 актери од сојузната држава, покраините, општини, социјални партнери и цивилното општество. Сојузната влада го истакнува посебно уделот на околу 75 организации за миграција. Планот го координира Видман-Мауц.

Најчитани вести