Без да навлегуваме во вистинитоста на фискалната сметка, сепак, читателите ги интересира: Дали вакви фискални сметки може да се скенираат и да учествуваат во наградната игра “МОЈДДВ“?

Најчитани вести