Загатката е прилично едноставна, иако на прв поглед не делува така. Одговорот ни е пред очи, но дали го знаете?!

На сликата има два часовника, едниот е вистински, а другиот е играчка. Дали знаете кој е вистинскиот?

Решението е подолу, но прво обидете се сами да одговорите.

 

 

Еве го точниот одговор: 

 

 

 

 

Часовникот од левата страна е играчка. Јасно може да се види дека иглата е предолга за да може да заврти цел круг.

Најчитани вести