Еколошка катастрофа, од Матка 2 (Св. Петка) не се испушта вода према Матка, се вели во Фејсбук статусот на Fly Fishing Club Matka.

Пред три дена објавивме дека на повеќе акумулации им претстои еколошка катастрофа.  Поради нестручното раководење со електроенергетскиот систем на Македонија (МЕПСО и ЕСМ каде спаѓа РЕК Битола) доаѓа до огромно празнење на акумулациите пред зимскиот период, со што неплански се трошат  резерви од вода во акумулациите. Во моментов хидроакумулациите се сведени на историски минимум за овој период од годината на вкупно 24%.

Испразнетите акумулации можат да доведат и до недостаток на вода за пиење на населението и на земјоделските површини, но и еколошка катастрофа за живиот свет

 

Најчитани вести