Ѕ. Плавевски

Собир на радио контролирани воздухопловни модели

Интернационален собир на моделари на радио контролирани воздухопловни модели – „МАЈФЛАЈ"

13 мај 2017 - 22:23