фото: П. Стојановски

Дете е што разбира?! Нека си поигра, па дури и ако играта значи мавање со камен по лебедите кои пливаат по Охридското Езеро. 

Ама ако детето не разбира (во што се сомневаме, бидејќи и не е така мало и во најмала рака е прво, второ одделение) каде се неговите родители, старатели... Тие сигурно малку повеќе разбираат. Или не?!

Луѓе каде ви е совеста, ако веќе домашното воспитување сте си го оставиле по дома?! 

3,871

Најчитани вести