Според Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам од први јуни годинава се забранува плќање во готовина за износ од 500 евра или повеќе.

Сите трансакции кои ќе ја надминуваат рамката од 500 евра ќе мора да се извршат преку платежна картичка, банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги.

1,486

Најчитани вести