Само 58 гласови доби Тамара од публиата во МАкедонија и дијаспората која гласала за неа, народот си кажа, стручното жири се чудеше