Остварените вкупни приходи од работење во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 342,8 милиони денари  и во однос на истиот период минатата година бележат пораст од  14.7%.

Остварените расходи во првиот квартал од 2019 година изнесуваат 295,7 милиони денари и бележат пораст од 25.2% во однос на истиот период од 2018 година.

Добивката за првиот квартал од 2019 година е намалена во однос на истиот период од лани и изнесува 47.067 илјади денари пред оданочување.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.

1

Најчитани вести