Маркетинг – Vecer.mk

Позиции и цени* на банери

Симни PDF

Издавач: Тотал маркетинг СК

Маркетинг: Максмедиа ЛТД Скопје

[email protected] 

Vecer.mk читаност и посетеност

Симни PDF
*Наведените цени се ориентациони. Крајните цени зависат од обем и динамика на огласување.