Здружението на граѓани НовАСНОМ преку видео интервју предупредува за анти-македонската политиа на Софија во Албанија.


-Запознајте се со активностите на Буарската влада обид преку невладини организации да влијаат врз Македонската популација во Општина Пустец. Конкретни активности што ги прави Бугарската Држава во оштинаата Пустец виз а ви Македонсктата. Говори Градоначалникот на Пустец, Пали Колефски, велат од НовАСНОМ.