Помина една година откако училиштата се затворија поради пандемијата. Унијата на средношколци (УСМ) вели дека наместо да се научи нешто од март – јуни 2020 година и да се искористи тоа време за да се развие јасна стратегија за тоа како и кога (средните) училишта повторно ќе се отворат, на институциите им се случи „ERROR 404“.

УНМ понатаму наведува дека „исто како на училиште – кога не се подготвувате за наставните часови, добивате слаба оценка, така што Министерството за образование и наука доби СЛАБА ОЦЕНКА (1) за својата работа по ова прашање.

„СепК УНМ се залага за комбинирана настава со давање конкретни предлози, гледаме дека тоа не го спроведува МОН. Ние спроведовме истражување за учење од далечина и неговите ефекти, кое покажа дека: 70% од средношколците рекле дека има ученици во нивниот клас кои не се приклучуваат на онлајн часовите; 80% од испитаниците го оценуваат квалитетот на наставата преку Интернет со 1, 2 или 3”.

„Ова се само краткорочни последици од учењето на далечина. Онлајн наставата, исто така, ќе има долгорочно влијание врз менталното здравје на учениците, учеството на жените во образованието и пазарот на трудот и социо-економските разлики. Врати на училиштата продолжуваат да седат затворени дури и кога УНИЦЕФ вели дека ПРИОРИТЕТ на Министерството за образование и наука треба да биде нивното повторно отворање“, велат од УСМ.