Родовата еднаквост претставува заедничка обврска и приоритет на Владата и како таква, таа е дел од Програмата на Владата 2020-2024 година и Агендата за одржлив развој во 2030 година, како на национално, така и на локално ниво, истакна министерката за труд Јагода Шахпаска.

Таа учествуваше на работата на Комисијата за статусот на жените на Обединети нации која се одржува од 15 до 26 март 2021 година на тема „Целосно и ефективно учество на жените во донесување на одлуки во јавниот живот и зајакнување на жените“.

Шахпаска потенцираше дека владата преку своите механизми во претходниот период постигнала значајни резултати во постигнувањето на родовата еднаквост.

„Донесени се Законот за спречување и заштита од дискриминација, кој е целосно усогласен со меѓународните стандарди и Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство, целосно усогласен со Истанбулската конвенција. Министерството за труд и социјална политика започна процес на изготвување на новата Стратегија за родова еднаквост 2021-2026 година“, рече Шахпаска.

Таа најави дека во наредниот период, фокусот на работата ќе се насочи кон подготовка на новиот Закон за родова еднаквост, со кој се очекува да се подобрат механизмите за родова еднаквост на национално и на локално ниво, како и формирање на Центар за обука на родово одговорно буџетирање, што ќе биде континуирано образование за целата родова машинерија во земјата.

Шахпаска истакна дека Министерството ќе продолжи да работи на креирање политики и мерки за вработување кои ќе ја намалат неактивноста на жените на пазарот на трудот, политики кои го регулираат родителското отсуство, заштита на работното место, флексибилно работно време и работа со скратено работно време и работни места за мајки, како дел од измени и дополнувања на Законот за работни односи.

makfax.com.mk