Владата донесе одлука за привремено запирање на експлоатацијата на чакал на реката Пчиња во село Средно Коњари.

Валвата одлука ќе трае сѐ додека не заврши увидот на Државниот инспекторат за животна средина заради укажувањата на населението дека ископот на чакал се врши надвор од пропишаното со концесијата и додека не биде донесена нова одлука согласно наодите на надлежниот инспекторат.

 

makfax.com.mk