На состанокот одржан вчера и завчера во Сараево, заврши распределбата на недвижниот имот на поранешна Југославија меѓу државите наследнички.

Со договорот на државите наследнички на поранешна СФРЈ, на Србија и беа доделени простории за амбасада во Копенхаген, како и дел од амбасадата и помошен објект во Њу Делхи и стан во Трст, додека ќе дели амбасада / резиденција во Ла Паз, главниот град на Боливија, со БиХ и Македонија.

На овој начин, распределбата на недвижниот имот на поранешна СФРЈ од Анекс Б од Договорот за прашања за сукцесија во географскиот регион на Организацијата за економска соработка и развој во Латинска Америка и Карибите е целосно завршена, соопшти Министерството за надворешни на Србија.

Инаку, 20 -тиот состанок на Мешовитиот комитет за распределба на дипломатско -конзуларниот имот на поранешна СФРЈ – имплементација на Анексот Б од Договорот за прашања за сукцесија, се одржа во Сараево на 13 и 14 септември.

На состанокот присуствуваа овластени претставници од сите земји, наследници на поранешна СФРЈ – од БиХ Бакир Садовиќ, Хрватска Петар Узоринац, Македонија Борчо Дамјанов, Словенија Јожеф Дрофеник и од Србија Славица Јелажа.

Агендата опфати актуелни теми во процесот на распределба на дипломатско -конзуларниот имот на поранешна СФРЈ, а состанокот заврши со усвојување на Резолуција, односно усвојување на серија конкретни одлуки за распределба на десет недвижности на поранешниот Југославија.

Исто така, отпишани се и две недвижности, за кои, по проверка на имотно-правниот и фактичкиот статус, несомнено е утврдено дека тие никогаш не биле или веќе не се во сопственост на поранешна Југославија.

Беше постигнат конечен договор во врска со поделбата на земјиштето во рамките на физичката поделба на дипломатскиот комплекс на поранешна СФРЈ во Бразил, а исто така беше договорена и физичката поделба на дипломатскиот комплекс во Њу Делхи.

Списокот на уметнички дела, кои беа во дипломатско -конзуларните претставништва на поранешната држава, за чија фактичка состојба нема информации, е проверен и ажуриран, кој ќе биде испратен до Интерпол со цел да се бараат и преземат дополнителни мерки во нивна надлежност.

Министерството за надворешни работи додава дека средбата во Сараево поминала во конструктивна и работна атмосфера и дека, и покрај сложеноста на процесот на сукцесија, постигнат е заеднички напредок со компромис и донесени значајни одлуки.

Следниот, 21 -ви состанок на Мешовитиот комитет за распределба на дипломатско -конзуларниот имот на поранешна Југославија, ќе се одржи во Загреб до средината на следната година.