Интегрален текст од изјава на Љупчо Папазов, кандидат за градоначалника на општина Кочани.

Пониква е гордоста на Кочани, на истата ќе изградиме целосна инфраструктура за водоснабдување и одведување на отпадните води. Ќе подготвиме урбанистичка документација за изградба на нови хотелски комплекси.
Опремата која ја оставивме а сега е во очајна состојба, ќе ја подигнеме и ќе ја ставиме во функција на посетителите на Пониква.
Ќе изградиме нов ски-лифт и нова ски-патека.
Ќе ги асфалтираме сите пристапни патишта до викенд куќите.