Македонија се задолжува за нови 700 милиони евра. Министерството за финансии ја издаде осмата еврообврзница. За неа ќе платиме камата од 1.625% .

Најголем дел од овие средства, 500 милиони евра ќе ги искористиме за да раздолжиме стара еврообврзница од 2014 година, а 200 милиони евра е ново задолжување што практично значи дека од денеска секој граѓанин на Македонија се задолжува за дополнителни 100 евра. Овие пари владата ќе ги користи за да го покрие буџетскиот дефицит.

Македонија претходно издаде 7 еврообврзници а оваа каматна стапка е најниска до сега.