Во моментот сум во Тркање-Кочанско, огнот е над селото. Народот се самоорганизира против страотниот пожар, потребна е помош, ова е жалната слика вечерва.
Се даваат над човечки напори за локализирање на стихијата.