Претседателот на ЛДП Горан Милевски без изрична согласност на ЦО на ЛДП стапил во новата влада на Димитар Ковачевски како министер и, според многу членови на ЛДП, тоа го направил самоволно, за свој личен интерес и по сопствена одлука на што, според нив, немал право.

Нашиот читател Горан Путиќ ни достави писмно образложение во кое се наведува дека претседателот на ЛДП Горан Милевски работел спротивно на партиските акти, и спротивно на јавниот интерес заради што против него има поднесено и кривичн пријава за вакви дејствија од негова страна уште во октомври минатата година, асега со последното самоволие само го повторил делото.

Горам Милевски, со ова, е прв претседател на една политичка партија во Македонија против кој членството има поднесено кривична пријава.