Вчера е направен увид во градежните работи на – петата МИНИ ХЕЦ. Ке ја користи снагата на водата со инсталирана моќност од 80 до 15О КВЧ.

Инвестицијата се исплатува веќе по три години. Водата нема да загуби ниту една карктеристика. Се рабори за брзоповратна инвестуција за ЈП Комуналец и Општина Кавадарци.