Кавадарци најави, а сега почна со реализција на низа проекети за општината од јавен интерес во повеќе содржини.

Веќе на почетокот на март, веднаш по создавање потребни временски услови, градоначалникот Митко Јанчев најави дека почнува изградба и култивирање на нов градски парк, а деталите ги објасни во видео порака: