Антонио Милошоски, пратеник во Собранието од ВМРО-ДПМНЕ објави документи кои покажуваат дека во модуларните болници биле вградени материјали кои не се огноотпорни.

– Со набавката направена од М.Здравство се бара монтажните болници – контејнери да бидат составени од ѕидни (PUR) панели кои се најслабо огноотпорни.
Никаде не се бара да се достави атест од произведувач на било кој материјал што е вграден во модуларните.
Нема никаде дека обврзувачко е во самите објекти да има и планови за евакуација. Покрај тоа што не се бара елаборат (проект) за против-пожарна заштита, исто така не се бара да бидат запазени минималните барања за ПП заштита за вакви болници.
Овие објекти спрема правилникот за заштита пожари и експлозии спаѓаат во група на објекти од категорија “Г” и за нив важи дека истите објекти мора да имаат огноотпорност од минимум 2 часа. Во реалноста, болницата во Тетово изгоре за 2 минути.
Оттука, зошто во набавката се барале леснозапаливи PUR панели? Зошто не се барало атест за квалитет, зошто немало противпожарна заштита, и зошто она што требало во најлош случај да издржи 2 часа, изгоре за 2 минути?
Сето ова ја надминува моралната одговорност. Потребна е објективна истрага, ослободена од Заев, Филипче и Хасани. Затоа оставки, пишува Милошоски.

Ова се 15-те НАЈЧИТАНИ ПОРТАЛИ ВО МАКЕДОНИЈА! Тие се јавното мислење