ХЕЦ Тиквеш и Водостопанство Тиквеш почнаа со пуштање вода од Тиквешкото Езеро и полнење на каналите за наводнување.

Ситемот се подготвува за сезоната на наводнување и вегетацискиот период кој трае од април до октомври.

За таа цел во акумулацијата ги има потребните количини вода, односно истата во моментот се наоѓа на кота 245,55 мнв., додека граничната кота потребна за наводнување изнесува 242,5 мнв, информираат од Електрани на Северна Македонија (ЕСМ).

Од таму додаваат дека во изминатиот период со оптимално менаџирање на производниот процес на АД ЕСМ и со управувањето со ХЕЦ Тиквеш се обезбедило посакуваното ниво на акумулацијата за потребите на земјоделските површини во Тиквешијата, додека истовремено хидроцентралата Тиквеш успеала речиси во целост да го реализира планираното производство за овој период од годината, односно да произведе 50 GWh електрична енергија, што е 95% од планот за периодот јануари-април 2021.

makfax.com.mk