Новата Концепција за основно образование превидува драстични промени во образовниот систем од следната учебна година, вклучително и воведување на интеркултурно образование со кое ќе се надмине пасивниот соживот помеѓу различните етнички и верски заедници и ќе се даде придонес кон изнаоѓање на одржлив начин за заедничко живеење во нашето мултикултурно и мултиетничко општество. Ова го истакна министерката за образование и наука Мила Царовска во своето обраќање на денешната онлајн конференција по повод 25 години од усвојувањето на Хашките препораки за образовните права на националните малцинства, организирана од Високиот комесар за национални малцинства на ОБСЕ.

„Еден од најважните аспекти на реформските процеси во нашата земја во делот на образованието се однесува на воведување книги за дигитално учење. Пандемијата не само што ни покажа колку е важна дигитализацијата во образовниот систем, туку и ја истакна потребата од забрзување на овој процес со цел секое дете да има еднаков пристап до образовните можности“, рече Царовска, додавајќи дека печатените учебници остануваат за учениците од прво до трето одделение, додека дигиталните се прва опција за учениците од четврто и погорните одделенија.

Таа потенцираше дека новиот Закон за учебници и други наставни и дидактички материјали кој е во собраниска процедура овозможува секој ученик да има пристап до учебникот од кој треба да учи и да ја совладува наставната материја.

„За учениците кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и немаат уреди за учење од дигитални материјали за учење, како и за ученици на кои поради попреченост им се потребни уреди или помошна технологија, училиштето е должно да обезбеди услови за секој ученик да има пристап до учење користат книги. Ова значи дека за прв пат институциите ќе имаат законска обврска да обезбедуваат уреди за деца кои доаѓаат од семејства со ниски примања и сите сме свесни дека тоа се во најголем дел семејства припадници на одредени етнички малцинства“, рече Царовска.

Министерката нагласи дека законот предвидува училиштата да имаат таканаречен библиотечен фонд на таблет компјутери кои ќе им се даваат на времено користење на учениците од социјално загрозените семејства, за што обезбедена е поддршка од Светска банка. Додека за учениците кои од разни причини немаат можност да користат дигитални учебници, училиштата се должни бесплатно да им ги испечатат учебниците и тоа на еден од официјалните јазици на кои се организира наставата во јавните училишта во Северна Македонија, што досега не било пракса.

„Без сомнение, воведувањето на дигитални технологии во образовниот систем навистина може да придонесе кон зајакнување на маргинализираните заедници и да ги намали нееднаквостите, но само ако сите навистина имаме волја и ресурси да го оствариме тоа. Ние како Министерство и како Влада сме максимално посветени да ја постигнеме оваа цел“, истакна Царовска.

makfax.com.mk