На состанокот на Министерскиот совет на Енергетска заедница ќе се дискутира за повеќе теми од енергетиката, кои се опфатени со Договорот за основање на Енергетската заедница, меѓу кои статусот на имплементација на Договорот во областите електрична енергија, природен гас, обновливи извори на енергија, клима, енергетска ефикасност, животна средина.

Како што соопштија од Министерството за економија, во рамки на состанокот ќе се гласа и за назначување на директор Секретаријатот на Енергетска заедница.