Чекам место вас во редица во Скопје, од 6.00 до 7.30 час, кога се отвараат шалтерите да ги предадете документите. Бидете мегу првите да си ја завршите својата работа.

Овој необичен оглас деновиве се појави на една страна за рекламирање.

Додека едни купуваат, продаваат, изнајмуваат, овој човек се нуди самиот, да чека ред наместо вас и тоа за 500 денари, но цената не е фиксна.

Во светот е позната ваквата пракса. Така во САД на оглас се пријавувале граѓани да чекаат во редица за тестирање против ковид, а не само по шалтери на банки и институции.