На 14 февруари, Судот за човекови права во Стразбур ќе ја објави одлуката за аболицијата на поранешниот градоначалник на Битола Владимир Талески, поранешниот градоначалник на албанската општина Пустец, Едмонд Темелко и уште 6 лица.

Како што е соопштено нив им е судено за наводни кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското прислушување. Понатаму се додава дека тие добија претседателски помилувања кои подоцна беа поништени.

ЕСЧП наведува дека по поништувањето им е судено, што е предмет на овој предмет.

Потпирајќи се на членот 6 став 1 (право на правично судење), лицата се жалат дека нивното кривично гонење по нивното помилување било кршење на владеењето на правото и дека одлуките за поништување биле против начелото на правна сигурност поради нивното ретроспективно дејство.