Купуваш чипс, го отвораш и на свое разочарување гледаш полупразна кеса. Голем дел е всушност воздух. Веројатно би помислиле дека е измама на производителот, а пакувањето намерно оддава впечаток дека во него има повеќе чипс. Но вистината е изненадувачка. Во суштина, воздухот кој го полни пакетот чипс има специфична цел, и тоа не е да го измами купувачот.

На секое пакување  чипс стои тежината на производот, која треба да се прикаже во продавницата, а не големината на пакувањето. Тоа е во ред, но што е со воздухот во чипсот?

Пакувањето содржи гас – азот, кој овозможува производот подолго да остане свеж. Чипсот го прави крцкав. Имајте предвид, кога пакувањето ќе се отвори, дури и добро да се држи затворено, чипсот со текот на времето ја губи својата крцкавост и вкусот. Постои уште една причина зошто не се продаваат пакувања до врв исполенти со чипс. Овој дополнителен простор исполнет со гас има заштитна функција која спречува кршење и дробење на производот во текот на транспортот. Во пакетот да е само чипсот, лесно може да се распадне. А високата содржина на гасот делува како заштитен слој.

Во 1994. година откриено е дека азотот не само што ја продолжува свежината на чипсот, туку влијае и на вкусот. Таквата употреба на овој гас е целосно безбедна за луѓето, така што нема потреба од загриженост.