Снеп воспостави нова програма на грантови за плаќање на инди музичарите зад популарните песни на Snapchat. Целта на Snapchat Sounds Creator фондот е да ги препознае новите, независни уметници за критичната улога што ја играат во поттикнувањето на видео креации.