Тестот траеше околу 70 минути, беа одговорени разни прашања во врска со сексуалниот живот, а врз основа на сите одговори беше заклучено дека жените имаат најдобри сексуални односи со духовити мажи!

Судејќи според резултатите од истражувањето објавено во „Социоафективна невронаука и психологија“, една карактеристика одредува дали мажот може да биде добар љубовник.

Имено, истражувањето испитувало жени со кои партнери имале најдобар сексуален однос и редовно достигнувале оргазам. Во истражувањето учествувале жени до 69 години, но кои не биле во брак или во врска, со цел резултатите да бидат што е можно пообјективни.

Тестот траеше околу 70 минути, беа одговорени разни прашања во врска со сексуалниот живот, а врз основа на сите одговори беше заклучено дека жените имаат најдобри сексуални односи со духовити мажи!

Добрата смисла за хумор укажува на тоа дека мажот е опуштен во различни ситуации, дури и во интимни. Освен смисла за хумор, вториот најважен квалитет е креативноста на мажот.