Податоците добиени од научниците ќе овозможат изградба на поточен модел на согорување врз основа на тоа кога ќе биде можно да се направат многу поефикасни енергетски и еколошки SUS мотори.

Научниците од Рускиот национален истражувачки универзитет „СП Королев“ во Самара (Универзитет во Самара) предложија подобрен модел на процесот на согорување на фосилни горива, што овозможува подобро разбирање на механизмот на саѓи и други штетни материи. Добиените резултати во иднина ќе помогнат во создавање на поефикасни и еколошки мотори со внатрешно согорување, наведоа авторите во написот објавен во „Журнал за физичка хемија“.

Саѓите што активно се испуштаат во животната средина од моторите на автомобили, како и енергетски и хемиски постројки, се состојат од специјални органски соединенија – полициклични ароматични јаглеводороди (PAH). Загадувањето на воздухот со честички од овие соединенија предизвикува развој на онколошки заболувања кај луѓето, поради што меѓународните стандарди строго ја регулираат нивната содржина во издувните гасови на моторот, појаснуваат научниците.

Според истражувачите, тие биле првите во светот што ги пресметале температурните зависности од константите на брзината на реакција инденил и циклопентадиенил, наједноставните полициклични ароматични јаглеводороди, кои први се формираат во процесот на согорување, пренесува Спутник.

Авторите тврдат дека ова откритие ќе овозможи подлабоко разбирање на механизмите за формирање на полициклични ароматични јаглеводороди во пламенот на јаглеводороди и, во иднина, развој на мотори со почист процес на согорување.

– Истражувајќи го формирањето на саѓи, ние први го опишавме необичниот механизам на раст на јаглеводородните прстени. Оваа реакција е прототип за процесите на формирање на полициклични ароматични јаглеводороди. Кинетичките податоци добиени со оваа реакција ни овозможуваат да конструираме многу поточен модел на согорување врз основа на кој може да се направат многу поефикасни енергетски ефикасни и еколошки мотори со внатрешно согорување – објасни Владислав Красноухов, научник од лабораторијата за физика и хемија на согорување на Универзитет во Самара.

Пресметките биле извршени на супер компјутер на Универзитетот во Самара, а научниците планираат да продолжат со истражување на покомплексни реакции за формирање на полициклични ароматични јаглеводороди во иднина со цел да се добие сигурен кинетички модел на формирање саѓи.