Највиска плата примаат Словенците, најниска Македонците!

Во Македоника во ноември 2017 година просечна нето месечна плата била 337 евра

Спрема последните официјлни статистички податоци, највисока просечна плата во регионот се Словенија и Хрватска, а најмала во БиХ и Македонија.

Податоци од Словенија покажале дека крајот на 2017 година просечна месечна плата во таа земја пораснала за 1.062 евра, што е во номинално зголемување од 3,1 посто, а реално од 1,7 посто во однос на 2016 година.

Минатата година во приватниот и јавниот сектор Словенија забележала раст на просечна месечна заработувачка.

После Словенија е Хрватска во која, спрема најновите податоци, просечна плата изнесува околу 835 евра, пишува агеннцијата Анадолија.

Следи Црна Гора во која, спрема најновите податоцина Заводот за статистика на Црна Гора (Монстат), просечна плата во последниот месец на 2017 изнесувал 512 евра.

По Црна Гора, најголема просечна плата е забележана во Србија каде што, како што покажува Републичкиот завод за статистика, во декември 2017 година, изнесувала 54,344 динари, односно 450 евра, што е номинално и реално за 14,2 посто во однос на ноемвери.

Најниска плата во регионот на Балканот е забележана во БиХ и Македонија.

Спрема податоците на Агенција за статистика во БиХ, просечна месечна исплата нето плата во Бих во декември 2017, изнесувала 862 КМ, или 440 евра.

Во Македоника во ноември 2017 година просечна нето месечна плата била 337 евра, пренесува Анадолија.

Поврзани

Најнови вести

Коментари