Ништо не може да боли толку многу како кога, поради некоја виша сила, некое лице не може да си ги види саканите.

Човекот од видеото бил принуден да биде одделен од неговиот брат цели 26 години. Живееле на два континента, поради многу лаги и прикривање информации. Тие мислеле дека повеќе нема да се видат откако ги разделиле од раното детство.

И тогаш водителка на една популарна емисија што ги поврзува изгубените семејни врски му рече дека ќе го види својот брат кој го чека на почетокот на улицата.

Тешко е да се опише моментот кога двајцата браќа се прегрнаа. Ги слушна целата улица, целиот свет ги слушна.

@cozydayscandle#brothers #love #family

♬ Surrender – Natalie Taylor