Они екои прележале корона треба прво да појдат кај кардиолог пред да почнат со некои посилни физички активности, препорачува докторот.

Вирусологот Миланко Шеклер изјавил дека истражување во Германија покажало дека 78 отсто од луѓето кои прележале ковид-19 имаат оштетување на срцевиот мускул, и дека дури 30 отсто од оштетувањата бараат терапија.

Шеклер рекол дека врз основа на ова „јасно е дека еден од органите кои трпат заради короната е и срцевиот мускул, по повод нановите наводи дека „короната не е респираторна, туку кардиоваскуларна болест“.

„Оние кои прележале корона треба прво да одат на кардиолог, а потоа да почнат со некои појаки физички ативности“, препорачува д-р Шеклер.