Суеверието „чукни во дрво“ им е познато на неколку различни култури, кои веруваат дека тоа ќе повика среќата или пак ќе ја одврати несреќата.

Едно од најчестите објаснувања е дека овој обичај датира од времето на Келтите, кои верувале дека боговите живеат во стебла. Постои мислење дека најверојатно се обидувале да се заштитат од натприродни суштества и да се расположат.

Според други извори, тиее сакале да им се заблагодарат за доброто расположение што ги следи.

Чукањето во дрво е поврзано и со натприродни суштества

Кај христијаните оваа појава се поврзува со распнувањето на Христос, односно дрвото на кое чукаат е поврзано со дрвото на кое бил распнат Христос. Според повеќето теории „чукањето на дрво“ се поврзува со натприродни суштества, но на различни континенти.

Меѓутоа, историчарите веруваат дека овој обичај е поврзан со поново време.