Оглас да те полазат морници

Баба Дана растура врски, поволно!"

Овде секој коментар е одвишен, единственото нешто што може да се напише е прашањето: Дали е реално некој да лепи вакви огласи?

Поврзани

Најнови вести

Коментари