Компанијата EVOC извесно време се занимава со произвотство на спортска опрема, а неодамна се свртела и кон прашањето за безбедноста на велосипедистите. Од таа иницијатива е создаден
airbag кој може да го собере во ранец и да ги зштити оние кои од било која причина паднат од велосопед.

Новиот airbag е поврзан со ранецот, а основна цел му е велосипедистот да го заштити од сериозни повреди.

На градите на велосипедистот се наоѓаат магнетини копчиња за активирање и деактивирање на воздушна перица, додека на задната страна се наоѓа единица со шест сензори кои детектираат неправилност во движење. Перницата со воздух се полни за само 0,2 секундим а ги штити вратот и градите.

Креторите тврдат дека се работи за “следно ниво на безбедност“, со обзир на тоа дека перницата ги чува нај чуствителните делови на телото. Секако во овој комплет влегува и кацига која е задолжена за главата.