Научници од IMT откриле дека коронавирусот би можел да биде чуствителен на ултразвучни вибрации.

Структурата на коронавирус на сите ни е позната сликата, со своите густо збиени површински рецептори налик на трновита круна. Рецепторите се врзуваат за здравите келии и покренуваат инвазија на вирусен РНК. Иако геометријата на вирусите и стратегијата на зараза воопштено е позната, малку се знае за неговиот физички интегритет.

Новото истражување на стручњаци од Оделение за машинство MIT сугерира дека коронавирусот би можел да биде чуствителен на ултразвучна вибрација, односно фреквенцијата која се користи во медицинската дијагностичка слика.

Низ компјутерска симулација, тимот моделирал механички одговор на вирусот на вибрацији низ ултразвучна фреквенција. Откриле дека вибрации помеѓу 25 и 100 мегахерци покренале вирусот во човекот и пипците нивно рушење и распрснување во дел од милисекунди. Овој ефект се гледал во симулација на вирусот во воздухот и водата.

Резултатите се прелеминарни и се темелат на ограничени податоци во врска со физичките својства на вирусот. Сепак, истражувачите велат дека нивните наоди се првично наговестување од можно лекување на коронавирус на ултразвукот, вклучувајќи го и овиот вирус SARS-CoV-2.

Начинот на кој точно би можел да се применува ултразвукот во сложеноста на човечкото тело, се едно од главните прашања кои научниците мора да го решат во иднина.

– Докажавме дека при ултразвичната ексцитација (надразнување) на оклопот и ресиците (круната) ќе вибрираат, а амплитудата на тие вибрации ќе биде доста голема, произведувајќи врсти кои би можеле да ги уништат поедини делови на вирусот, правејќи видни оштетувања на надворешноста на оклопот и можни невидливи оштетувања на RNA од внатре – вели Томас Виерзбички, професор на применета механика на MIТ.

Тој се надева дека нивната работа ќе предизвика дискусија во разни дисциплини. Резултатите од истражувањата објавени се во “Journal of Mechanics and Physics of Solids”.