69-годишен маж од Велика Британија 50 години возел без валидна возачка дозвола. Никогаш не полагал возачки испит, а сите овие години успешно ја мамел и осигурителната компанија дека има возачка дозвола.