Старо Скопје: ВОДНО МААЛО

20-02-2021

Водно Маало лежело на истоимената планина, при што долниот дел, во подножјето, се нарекувал Долно, а горниот – Горно Водно. …