Кога Ромите заиграа пред Кермес…

26-02-2021

Постојат места во Скопје познати по богатата ромска традиција, а кои денес се заборавени. Навраќањето кон тие заборавени места и …