За нив нема криза: Управниот одбор на Фонд за здравство „лапа“ огромни хонорари и покрај владината одлука за намалување

10-08-2022

И покрај владината одлука за висината на надоместоците на членовите на Управни одмори, одредени институции не ја почитуваат, Конкретно, станува …