Ш….. на шведска маса

02-02-2021

У здрави држави, само со притискање на еден ‘‘ентер‘‘ се решаваат многу сериозни проблеми. Се дава одговор на многу прашања. …