Агим Јонуз слика

Зорле братство-единство

24-09-2020

Колумнава нема за цел да се подсмева. С краја да е! Целта е отварање на акалот во време на ‘‘демократија …

Агим Јонуз слика

Кроце, кроце јабана и Гоце

19-09-2020

Образуван сум како Албанец на македонски јазик. Барем во темелите на писменоста стојат Кирил и Методиј со своето писмо. Тоа …

Агим Јонуз слика

Дајте двајца, побрзо да иде…

11-09-2020

Во колумнава ‘‘црнци и белци‘‘ се фигуративен говорен јазик! Не сум расист! Респект кон сите! Чекале Македонци ( државјани на …

Агим Јонуз слика

Демократска туршија Made in Macedonia

21-08-2020

Интересна работа за која никој не зборува е податокот кој вели дека во распределбата за ‘‘газ место‘‘ во власта одамна …

Агим Јонуз слика

Политички Sex, Drugs & Rock’n roll

14-08-2020

Само политички неписмени будали тврдат дека се е во ред. Секако не треба да ги спомнуваме оние на кои тоа …

Агим Јонуз слика

Најкратката колумна во светот

08-08-2020

Оваа колумна е универзална за сите пост социјалистички земји кои сметаа дека преку ноќ се достигнува  ‘‘Американ дрим‘‘. Не е …