Швалери

07-06-2009

Ова го пишувам со попуст. Во чест на Хенри Милер, новинар и писатаел, кој умрел на денешен ден. Еден од …